Międzynarodowa Konferencja Naukowa

PRZEMYSŁ 4.0
Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń

Gorzów Wielkopolski
20 listopada 2020 r., on-line

Szanowni Państwo,

Aktualizacja z dnia: 17 listopada 2020 roku

W związku z obecną sytuacją epidemiczną Konferencja Przemysł 4.0 odbędzie się zdalnie (online) 20 listopada 2020 roku, od godziny 9:00 do 15:00.
Program konferencji dostępny jest tutaj.

Komitet Organizacyjny Konferencji

O konferencji


Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową:

PRZEMYSŁ 4.0
Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń

Odbędzie się ona w dniu 20 listopada 2020 roku on-line w godzinach 9:00 do 15:00.

Serdecznie zapraszamy.

Cel konferencji


Obecny etap rozwoju przemysłu, nazywany umownie „czwartą rewolucją przemysłową”, oznaczany nazwą „Przemysł 4.0” jest opisywany przez zbiór założeń dotyczących integracji inteligentnych systemów produkcyjnych, charakteryzujących się: zdolnością komunikowania systemów cybernetycznych i ludzi, globalną digitalizacją i wirtualizacją, z wykorzystaniem wielkiej liczby modeli obiektów i procesów, decentralizacją podejmowania decyzji, przetwarzaniem w czasie rzeczywistym oraz elastycznym dostosowywaniem inteligentnych fabryk do zmieniających się wymagań i preferencji odbiorców. Tematyka konferencji obejmuje najważniejsze problemy współczesnego przemysłu dotyczące integracji wiedzy pracowników oraz informacji o stanie procesów produkcyjnych i użytkowanych urządzeń.

Program konferencji


Konferencja Przemysł 4.0 odbędzie się zdalnie (on-line) 20 listopada 2020 roku. Program konferencji dostępny jest tutaj.

Patronat honorowy:


Akademia im. Jakuba z Paradyża

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

Organizator


Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

Współorganizator


Lubuski Klaster Metalowy

Partnerzy:


Lubuski Klaster Metalowy

Lubuski Klaster Metalowy

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział Gorzów

Siemens

Siemens Polska

Patronat honorowy:


prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

Organizator


Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

Współorganizator


Lubuski Klaster Metalowy

Partnerzy:


Lubuski Klaster Metalowy

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział Gorzów

Rada Naukowa Konferencji

 • Przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, dr h.c. mult., Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak, Dziekan Wydziału Technicznego, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk, Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • prof. dr hab inż. Marek Soiński, Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz, Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Rawicki, Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor, Dziekan Wydziału Mechanicznego, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
 • prof. dr inż. Janusz A. Szymczyk, Hochschule Stralsund, Niemcy
 • prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań
 • prof. dr hab. inż. Roman Staniek, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań
 • prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • dr hab. inż. Grzegorz Szwengier, Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski

 

 • dr hab. inż. Bogusław Borowiecki, Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • dr hab. inż. Ryszard Konieczny, Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • dr hab. Jarosław Becker, Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • dr hab. inż. Maciej Majewski, Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • dr hab. inż. Ryszard Wójcik, Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • dr hab. inż. Tomasz Królikowski, Prorektor ds. Studenckich, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • dr hab. inż. Błażej Bałasz, Prorektor ds. Nauki, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • dr hab. inż. Dariusz Lipiński, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • dr hab. inż. Łukasz Bohdal, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • dr inż. Robert Tomkowski, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Szwecja
 • dr inż. Katarzyna Tandecka, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • mgr inż. Andrzej Graczykowski, Prezes Zarządu Lubuskiego Klastra Metalowego,
 • mgr inż. Roman Mizerny, Prezes Zarządu Spółki Holding ZREMB Gorzów S. A, Gorzów Wielkopolski
 • mgr inż. Zbigniew Rudowicz, Prezes Zarządu Spółki Zakład Mechaniczny MESTIL, Gorzów Wielkopolski

Rada Naukowa Konferencji

 • Przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, dr h.c. mult., Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak, Dziekan Wydziału Technicznego, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk, Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • prof. dr hab inż. Marek Soiński, Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz, Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Rawicki, Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor, Dziekan Wydziału Mechanicznego, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
 • prof. dr inż. Janusz A. Szymczyk, Hochschule Stralsund, Niemcy
 • prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań
 • prof. dr hab. inż. Roman Staniek, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań
 • prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • dr hab. inż. Grzegorz Szwengier, Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • dr hab. inż. Bogusław Borowiecki, Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • dr hab. inż. Ryszard Konieczny, Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • dr hab. Jarosław Becker, Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • dr hab. inż. Maciej Majewski, Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • dr hab. inż. Ryszard Wójcik, Wydział Techniczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski
 • dr hab. inż. Tomasz Królikowski, Prorektor ds. Studenckich, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • dr hab. inż. Błażej Bałasz, Prorektor ds. Nauki, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • dr hab. inż. Dariusz Lipiński, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • dr hab. inż. Łukasz Bohdal, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • dr inż. Robert Tomkowski, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Szwecja
 • dr inż. Katarzyna Tandecka, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 • mgr inż. Andrzej Graczykowski, Prezes Zarządu Lubuskiego Klastra Metalowego,
 • mgr inż. Roman Mizerny, Prezes Zarządu Spółki Holding ZREMB Gorzów S. A, Gorzów Wielkopolski
 • mgr inż. Zbigniew Rudowicz, Prezes Zarządu Spółki Zakład Mechaniczny MESTIL, Gorzów Wielkopolski

Komitet organizacyjny konferencji

 • dr inż. Grzegorz Andrzejewski - przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • dr inż. Wojciech Zając - v-ce przewodniczący komitetu organizacyjnego
 • dr inż. Elżbieta Kawecka
 • dr inż. Kazimierz Krzywicki
 • inż. Włodzimierz Fleischer
 • mgr inż. Konrad Stefanowicz
 • mgr inż. Marek Kannchen

Program konferencji

Konferencja Przemysł 4.0 odbędzie się zdalnie (on-line) 20 listopada 2020 roku. Program konferencji dostępny jest tutaj.

Informacje dla autorów

Zgłoszenie udziału w konferencji wraz z tytułem referatu, posteru do 5 listopada 2020 r.
Nadsyłanie streszczenia referatu, posteru do 15 listopada 2020 r.
Nadsyłanie ostatecznej wersji referatu do 11 grudnia 2020 r.

Zgłoszenie uczestnictwa poprzez formularz zamieszczony poniżej.
Kontakt z organizatorem: gandrzejewski@ajp.edu.pl

Instrukcja edycji pracy do druku do pobrania tutaj.

Formularz zgłoszenia


Rejestracja do 5 listopada 2020 r.

Dane organizatora:

Akademia im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Techniczny
Fryderyka Chopina 52
66-400 Gorzów Wielkopolski

Miejsce konferencji:

Wydział Techniczny,
Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Chopina 52,
budynek 6, sala 301

Budynek nr 5 Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Aula Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.